Pancetta Arrotolata 1,5kg

Pancetta Arrotolata 1,5kg

Mignon

€12,70 

Pancetta Arrotolata 

1,5 KG CA

PRODOTTO IN ITALIA

#TON